Navijačka potkultura (treći deo)

’’Potkultura ili subkultura je skup normi, vrednosti i obrazaca ponašanja koje razlikuje jednu grupu ljudi od kulture šire zajednice kojoj pripada. Za pripadnike određene potkulture zajedničko je da članovi dele ista uverenja, običaje, vrednosti, kao i način oblačenja, ponašanja i moralnih normi.’’(Vidanović 2006.) Često su muzika i moda osnovne stvari koje povezuju grupu mladih u … Наставите читати Navijačka potkultura (treći deo)

Sociologija sporta (navijačka potkultura drugi deo)

Sport je reč nastala iz engleskog jezika od reči “disport” , što znači kretati se, zabavljati se. Najpre je bio povezan samo za visoku klasu i njeno zabavljanje, ali se kasnije, razvojem industrijalizacije, proširio i na radničku klasu. U 20. veku, sport je prestao da bude samo zabava i postao je dobro plaćena profesija. U … Наставите читати Sociologija sporta (navijačka potkultura drugi deo)

Navijačka potkultura (prvi deo)

Gotovo pola čovečanstva troši veliki deo svog vremena prateći profesionalne sportove (fudbal, košarka, tenis), dok bezbroj pojedinaca sa jednakom strašću u malim grupama navija na utakmcama treće ili četvrte lige. Milioni ljudi gledaju televizijske prenose utakmica, dok roditelji sa svojim prijateljima stoje u gradskim parkovima i navijaju za njihove buduće fudbalske zvezde. Šta nas čini … Наставите читати Navijačka potkultura (prvi deo)